Regulamin

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu emarketing24.pl dostępnego pod adresem https://emarketing24.pl/

2. Skorzystanie z oferty sklepu https://emarketing24.pl/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa. 

4. Żadna z funkcjonalności sklepu  https://emarketing24.pl/ nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem 

5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

a. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu  https://emarketing24.pl/

b. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem:  https://emarketing24.pl/  umożliwiający nabywanie automatycznego dostępu do kursów ONLINE

c. Operator – Daniel Beim prowadzący działalność rejestrowaną z zakładem głównym pod adresem ul. Lubliniecka, nr 29, 42-284 Herby NIP: 5751899268 REGON: 383782655 , email: bejmosbiznes@gmail.com

d. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

e. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script. 

§2 DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji. 

2. Do zakupu wystarczy tylko adres email.

3. Aby dokonać zakupu należy wybrać opcję „Kup teraz” 

4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 2 minut – 24 godziny po zaksiegowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu

§3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące fukncjonowania zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres e-mail  Regulamin

2. W przypadku wystąpienia blokady konta premium spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem kont (nie zastosowaniem się do załączonej instrukcji / postępowaniem wbrew załączonej instrukcji / postępowaniem nie zgodnym z załączona instrukcją) reklamacje nie będą uwzględniane.

3. Firma nie zobowiązuje się dostarczać nowych danych do kont premium w których wystąpią problemy z tytułu blokad niezależnych z naszej strony

§4 ZWROTY PRODUKTÓW

1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego. 

2. Dokonanie zwrotu produktu następuje w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail  benzema912@poczta.onet.pl

3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane podczas zakupu będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora. 

2. Użytkownik kupując w sklepie  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych :  Bejmos ,  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis. 

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. 

Kontakt:

e-mail:  benzema912@poczta.onet.pl ,  lub przez wygenerowany link do reklamacji,  który wysyłamy w wiadomości razem z zakupionym produktem. 

GG : 59986944

2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 24 godzin. 

§4 ZWROTY PRODUKTÓW

1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego. 

2. Dokonanie zwrotu produktu następuje w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail  benzema912@poczta.onet.pl

3. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie. 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane podczas zakupu będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora. 

2. Użytkownik kupując w sklepie  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych :  Bejmos ,  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis. 

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. 

pl_PLPolish